نمایش 1–12 از 63 نتیجه

دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16D8T-IT3ZE

دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16D8T-IT3ZE دوربین مداربسته بولت هایک ویژن توربو اچ دی مدل DS-2CE16D8T-IT3ZE با رزولیشن تصویر 2 مگاپیکسل

دوربین مداربسته گردان هایک ویژن مدل DS-2AE5223TI-A

دوربین مداربسته گردان هایک ویژن مدل DS-2AE5223TI-A دوربین مداربسته اسپید دام هایک ویژن توربو اچ دی مدل DS-2AE5223TI-A با رزولیشن تصویر 2 مگاپیکسل

دوربین مداربسته گردان هایک ویژن مدل DS-2AE7230TI-A

دوربین مداربسته گردان هایک ویژن مدل DS-2AE7230TI-A دوربین مداربسته اسپید دام هایک ویژن توربو اچ دی مدل DS-2AE7230TI-A با رزولیشن تصویر 2 مگاپیکسل
 

دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CC52H1T-FITS

دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CC52H1T-FITS دوربین مداربسته دام هایک ویژن توربو اچ دی مدل  DS-2CC52H1T-FITS با رزولیشن تصویر 5 مگاپیکسل  

دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE11H0T-PIRL

دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE11H0T-PIRL دوربین مداربسته بولت هایک ویژن توربو اچ دی مدل DS-2CE11H0T-PIRL با رزولیشن تصویر 5 مگاپیکسل
 

دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE12H0T-PIRL

دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE12H0T-PIRL دوربین مداربسته بولت هایک ویژن توربو اچ دی مدل DS-2CE12H0T-PIRL با رزولیشن تصویر 5 مگاپیکسل    

دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16C0T-IRP

دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16C0T-IRP دوربین مداربسته بولت هایک ویژن توربو اچ دی مدل DS-2CE16C0T-IRP با رزولیشن تصویر 1 مگاپیکسل

دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16D0T-IF

دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16D0T-IF دوربین مداربسته بولت هایک ویژن توربو اچ دی مدل DS-2CE16D0T-IF با رزولیشن تصویر 2 مگاپیکسل

دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16D0T-IR

دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16D0T-IR

دوربین مداربسته بولت هایک ویژن توربو اچ دی مدل DS-2CE16D0T-IR با رزولیشن تصویر 2 مگاپیکسل

دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16D0T-IRE

دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16D0T-IRE دوربین مداربسته بولت هایک ویژن توربو اچ دی مدل DS-2CE16D0T-IRE با رزولیشن تصویر 2 مگاپیکسل

دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16D0T-IRF

دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16D0T-IRF دوربین مداربسته بولت هایک ویژن توربو اچ دی مدل DS-2CE16D0T-IRF با رزولیشن تصویر 2 مگاپیکسل

 

دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16D0T-IT1

دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16D0T-IT1 دوربین مداربسته بولت هایک ویژن توربو اچ دی مدل DS-2CE16D0T-IT1 با رزولیشن تصویر 2 مگاپیکسل