تجهیزات اکتیو

شبکه های کامپیوتری از تجهیزات تشکیل میشوند که دارای 2 بخش میباشد

اکتیو و پسیو

تجهیزات پسیو به تجهیزات زیر ساخت میگویند

مانند ( داکت ، کابل و…)

تجهیزات اکتیو (سویچ ، روتر ، اکسس پوینت و…. )

 

اطلاعات تماس

(شعبه 1) 02188997257 ولیعصر

(شعبه 2) 02133985301 لاله زار جنوبی

پشتیبانی : 09124135845

مهندس علیرضا عابد

www.itamoz.ir  آموزش و اطلاعات 

www.ertebatsaz.com  فروشگاه