نمایش 1–12 از 95 نتیجه

دستگاه دی وی آر 16 کانال هایک ویژن مدل DS-7116HQHI-K1

دستگاه دی وی آر 16 کانال هایک ویژن مدل DS-7116HQHI-K1 دستگاه ذخیره سازی تصاویر ویدئویی 16 کانال هایک ویژن توربو اچ دی مدل  DS-7116HQHI-K1 با کیفیت ضبط تا 4 مگا پیکسل  

دستگاه دی وی آر 16 کانال هایک ویژن مدل DS-7216HGHI-K1

دستگاه دی وی آر 16 کانال هایک ویژن مدل DS-7216HGHI-K1 دستگاه ذخیره سازی تصاویر ویدئویی 16 کانال هایک ویژن توربو اچ دی مدل  DS-72016HGHI-K1 با کیفیت ضبط تا 2 مگا پیکسل

 

دستگاه دی وی آر 16 کانال هایک ویژن مدل DS-7216HQHI-K1

دستگاه دی وی آر 16 کانال هایک ویژن مدل DS-7216HQHI-K1 دستگاه ذخیره سازی تصاویر ویدئویی 16 کانال هایک ویژن توربو اچ دی مدل DS-7216HQHI-K1 با کیفیت ضبط تا 4 مگا پیکسل    

دستگاه دی وی آر 16 کانال هایک ویژن مدل DS-7216HQHI-K1/ECO

دستگاه دی وی آر 16 کانال هایک ویژن مدل DS-7216HQHI-K1/ECO دستگاه ذخیره سازی تصاویر ویدئویی 16 کانال هایک ویژن توربو اچ دی مدل DS-7216HQHI-K1/ECO با کیفیت ضبط تا 3 مگا پیکسل    

دستگاه دی وی آر 16 کانال هایک ویژن مدل DS-7216HUHI-K2

دستگاه دی وی آر 16 کانال هایک ویژن مدل DS-7216HUHI-K2 دستگاه ذخیره سازی تصاویر ویدئویی 16 کانال هایک ویژن توربو اچ دی مدل DS-7216HUHI-K2 با کیفیت ضبط تا 8 مگا پیکسل

دستگاه دی وی آر 24 کانال هایک ویژن مدل DS-7224HQHI-K2

دستگاه دی وی آر 24 کانال هایک ویژن مدل DS-7224HQHI-K2 دستگاه ذخیره سازی تصاویر ویدئویی 24 کانال هایک ویژن توربو اچ دی مدل DS-7224HQHI-K2 با کیفیت ضبط تا 4 مگا پیکسل  

دستگاه دی وی آر 32 کانال هایک ویژن مدل DS-7232HQHI-K2

دستگاه دی وی آر 32 کانال هایک ویژن مدل DS-7232HQHI-K2 دستگاه ذخیره سازی تصاویر ویدئویی 32 کانال هایک ویژن توربو اچ دی مدل  DS-7232HQHI-K2 با کیفیت ضبط تا 4 مگا پیکسل

دستگاه دی وی آر 4 کانال هایک ویژن مدل DS-7204HQHI-K1

دستگاه دی وی آر 4 کانال هایک ویژن مدل DS-7204HQHI-K1 دستگاه ذخیره سازی تصاویر ویدئویی 4 کانال هایک ویژن توربو اچ دی مدل  DS-7204HQHI-K1 با کیفیت ضبط تا 4 مگا پیکسل  

دستگاه دی وی آر 4 کانال هایک ویژن مدل DS-7204HTHI-K1

دستگاه دی وی آر 4 کانال هایک ویژن مدل DS-7204HTHI-K1 دستگاه ذخیره سازی تصاویر ویدئویی 4 کانال هایک ویژن توربو اچ دی مدل  DS-7204HTHI-K1 با کیفیت ضبط تا 8 مگا پیکسل

دستگاه دی وی آر 4 کانال هایک ویژن مدل DS-7204HUHI-K1

دستگاه دی وی آر 4 کانال هایک ویژن مدل DS-7204HUHI-K1 دستگاه ذخیره سازی تصاویر ویدئویی 4 کانال هایک ویژن توربو اچ دی مدل  DS-7204HUHI-K1 با کیفیت ضبط تا 8 مگا پیکسل

دستگاه دی وی آر 4 کانال هایک ویژن مدل DS-7204HUHI-K1/P

2,851,000 تومان
دستگاه دی وی آر 4 کانال هایک ویژن مدل DS-7204HUHI-K1/P دستگاه ذخیره سازی تصاویر ویدئویی 4 کانال هایک ویژن توربو اچ دی مدل  DS-7204HUHI-K1/P با کیفیت ضبط تا 8 مگا پیکسل

دستگاه دی وی آر 8 کانال هایک ویژن مدل DS-7108HQHI-K1

دستگاه دی وی آر 8 کانال هایک ویژن مدل DS-7108HQHI-K1 دستگاه ذخیره سازی تصاویر ویدئویی 8 کانال هایک ویژن توربو اچ دی مدل DS-7108HQHI-K1 با کیفیت ضبط تا 4 مگا پیکسل