نمایش 1–12 از 18 نتیجه

دستگاه سانترال پاناسونیک مدل KX-TDA100DBP

سانترال پاناسونیک TDA100dbp / سانترال KX-TDA100DBP

مرکز تلفن پاناسونیک مدل : Panasonic KX-TDA100DBP ظرفیت اولیه : 8 خط شهری، 8 خط داخلی دیجیتال ،24 خط داخلی آنالوگ حداکثر ظرفیت خطوط شهری : 96 پورت حداکثر ظرفیت خطوط داخلی : 176 داخلی تلفن گویا

 

دستگاه سانترال پاناسونیک مدل KX_TDE200

سانترال پاناسونیک TDE200 / سانترال KX-TDE200

برای قیمت تماس بگیرید

_________________________________________

سانترال تحت شبکه پاناسونیک مدل : Panasonic KX-TDE200 ظرفیت اولیه : بدون خطوط شهری و داخلی حداکثر ظرفیت خطوط شهری : 128 پورت حداکثر ظرفیت خطوط داخلی : 256 داخلی تلفن گویا راه اندازی گوشی تحت شبکه (ویپ)

 

دستگاه سانترال پاناسونیک مدل KX-NS1000

سانترال پاناسونیک KX-NS1000 / سانترال NS1000 برای قیمت تماس بگیرید _____________________________________________

سانترال کاملا تحت شبکه و هوشمند پاناسونیک مدل : Panasonic KX-NS1000 ظرفیت اولیه : 2 خط شهری حداکثر ظرفیت خطوط شهری : 256 پورت حداکثر ظرفیت خطوط داخلی : 1000 داخلی تلفن گویای هوشمند به همراه صف انتظار صندوق صوتی ، مرکز تماس ، ویپ

 

دستگاه سانترال پاناسونیک مدل KX-NS500

سانترال پاناسونیک KX-NS500 / سانترال NS500

برای قیمت تماس بگیرید ________________________________________ سانترال تحت شبکه و هوشمند مدل : Panasonic KX-NS500

ظرفیت اولیه : 6 خط شهری و 16داخلی آنالوگ و 4 داخلی دیجیتال حداکثر ظرفیت خطوط شهری : 190 پورت به همراه 3 کابین KX-NS520 حداکثر ظرفیت خطوط داخلی : 292 داخلی دوکانال تلفن گویای هوشمند به صورت پیش فرض صف انتظار صندوق صوتی ، مرکز تماس ، ویپ

 

دستگاه سانترال پاناسونیک مدل KX-TDA100D

سانترال پاناسونیک TDA100 / سانترال KX-TDA100 برای قیمت تماس بگیرید ________________________________________

مرکز تلفن پاناسونیک مدل : Panasonic KX-TDA100 ظرفیت اولیه : بدون خطوط شهری و داخلی حداکثر ظرفیت خطوط شهری : 96 پورت حداکثر ظرفیت خطوط داخلی : 192 داخلی تلفن گویا

 

دستگاه سانترال پاناسونیک مدل NS520

سانترال پاناسونیک NS520 / سانترال KX-NS520

برای قیمت تماس بگیرید _______________________________________ سانترال پاناسونیک NS520 / سانترال KX-ns520 درگاه ورودی برای نصب کارت شهری و ارتقاء خطوط شهری پشتیبانی از برنامه ی همسازن ساز رایانه با تلفن پشتیبانی ازپروتکل سیپ

دستگاه سانترال پاناسونیک مدل NS700

سانترال پاناسونیک KX-NS700 / سانترال NS700 برای قیمت تماس بگیرید ______________________________________________

سانترال کاملا تحت شبکه و هوشمند پاناسونیک مدل : Panasonic KX-NS700 ظرفیت اولیه : بدون خط شهری و 4 داخلی آنالوگ و 2 داخلی دیجیتال حداکثر ظرفیت خطوط شهری : 210 پورت به همراه 3 کابین KX-NS720 (حداکثر ظرفیت خطوط شهری آنالوگ: 48 خط ) حداکثر ظرفیت خطوط داخلی : 288 داخلی تلفن گویای هوشمند به همراه صف انتظار صندوق صوتی ، مرکز تماس ، ویپ  

 

دستگاه سانترال پاناسونیک مدل TDA100

سانترال پاناسونیک TDA100 / سانترال KX-TDA100

برای قیمت تماس بگیرید

____________________________________________________

مرکز تلفن پاناسونیک مدل : Panasonic KX-TDA100 ظرفیت اولیه : بدون خطوط شهری و داخلی حداکثر ظرفیت خطوط شهری : 96 پورت حداکثر ظرفیت خطوط داخلی : 192 داخلی تلفن گویا

 

دستگاه سانترال پاناسونیک مدل TDA100DBA

سانترال پاناسونیک TDA100DBA / سانترال KX-TDA100DBA

برای قیمت تماس بگیرید

_______________________________________________________

مرکز تلفن پاناسونیک مدل : Panasonic KX-TDA100DBA ظرفیت اولیه : 8 خط شهری، 8 خط داخلی دیجیتال و 24 خط داخلی آنالوگ و 2 کانال تلفن گویا (منشی تلفن خودکار) حداکثر ظرفیت خطوط شهری : 80 پورت حداکثر ظرفیت خطوط داخلی : 160 داخلی تلفن گویا

 

دستگاه سانترال پاناسونیک مدل TDA200

سانترال پاناسونیک TDA200 / سانترال KX-TDA200

برای قیمت تماس بگیرید

_____________________________________________

مرکز تلفن پاناسونیک مدل : Panasonic KX-TDA200 ظرفیت اولیه : بدون خطوط شهری و داخلی حداکثر ظرفیت خطوط شهری : 128 پورت حداکثر ظرفیت خطوط داخلی : 256 داخلی تلفن گویا

 

دستگاه سانترال پاناسونیک مدل TDA600

سانترال پاناسونیک TDA600 / سانترال KX-TDA600

برای قیمت تماس بگیرید

______________________________________________

مرکز تلفن پاناسونیک مدل : Panasonic KX-TDA600 ظرفیت اولیه : بدون خطوط شهری و داخلی حداکثر ظرفیت خطوط شهری : 640 پورت حداکثر ظرفیت خطوط داخلی : 1280 داخلی تلفن گویا

 

دستگاه سانترال پاناسونیک مدل TDA620

سانترال پاناسونیک TDA620 / سانترال KX-TDA620

برای قیمت تماس بگیرید ______________________________________________

سانترال پاناسونیک TDA620 / سانترال KX-TDA620 قابلیت استفاده با باتری پشتیبان پورت USB برای اتصال به کامپیوتر و برنامه ریزی هوشمند پورت اتصال به شبکه قابلیت نصب موزیک جانبی