نمایش دادن همه 7 نتیجه

دستگاه سانترال پاناسونیک مدل KX_TDE200

سانترال پاناسونیک TDE200 / سانترال KX-TDE200

برای قیمت تماس بگیرید

_________________________________________

سانترال تحت شبکه پاناسونیک مدل : Panasonic KX-TDE200 ظرفیت اولیه : بدون خطوط شهری و داخلی حداکثر ظرفیت خطوط شهری : 128 پورت حداکثر ظرفیت خطوط داخلی : 256 داخلی تلفن گویا راه اندازی گوشی تحت شبکه (ویپ)

 

دستگاه سانترال پاناسونیک مدل KX-NS1000

سانترال پاناسونیک KX-NS1000 / سانترال NS1000 برای قیمت تماس بگیرید _____________________________________________

سانترال کاملا تحت شبکه و هوشمند پاناسونیک مدل : Panasonic KX-NS1000 ظرفیت اولیه : 2 خط شهری حداکثر ظرفیت خطوط شهری : 256 پورت حداکثر ظرفیت خطوط داخلی : 1000 داخلی تلفن گویای هوشمند به همراه صف انتظار صندوق صوتی ، مرکز تماس ، ویپ

 

دستگاه سانترال پاناسونیک مدل KX-NS500

سانترال پاناسونیک KX-NS500 / سانترال NS500

برای قیمت تماس بگیرید ________________________________________ سانترال تحت شبکه و هوشمند مدل : Panasonic KX-NS500

ظرفیت اولیه : 6 خط شهری و 16داخلی آنالوگ و 4 داخلی دیجیتال حداکثر ظرفیت خطوط شهری : 190 پورت به همراه 3 کابین KX-NS520 حداکثر ظرفیت خطوط داخلی : 292 داخلی دوکانال تلفن گویای هوشمند به صورت پیش فرض صف انتظار صندوق صوتی ، مرکز تماس ، ویپ

 

دستگاه سانترال پاناسونیک مدل NS520

سانترال پاناسونیک NS520 / سانترال KX-NS520

برای قیمت تماس بگیرید _______________________________________ سانترال پاناسونیک NS520 / سانترال KX-ns520 درگاه ورودی برای نصب کارت شهری و ارتقاء خطوط شهری پشتیبانی از برنامه ی همسازن ساز رایانه با تلفن پشتیبانی ازپروتکل سیپ

دستگاه سانترال پاناسونیک مدل NS700

سانترال پاناسونیک KX-NS700 / سانترال NS700 برای قیمت تماس بگیرید ______________________________________________

سانترال کاملا تحت شبکه و هوشمند پاناسونیک مدل : Panasonic KX-NS700 ظرفیت اولیه : بدون خط شهری و 4 داخلی آنالوگ و 2 داخلی دیجیتال حداکثر ظرفیت خطوط شهری : 210 پورت به همراه 3 کابین KX-NS720 (حداکثر ظرفیت خطوط شهری آنالوگ: 48 خط ) حداکثر ظرفیت خطوط داخلی : 288 داخلی تلفن گویای هوشمند به همراه صف انتظار صندوق صوتی ، مرکز تماس ، ویپ  

 

دستگاه سانترال پاناسونیک مدل TDE100

سانترال پاناسونیک TDE100 / سانترال KX-TDE100

برای قیمت تماس بگیرید

__________________________________________

سانترال تحت شبکه پاناسونیک مدل : Panasonic KX-TDE100 ظرفیت اولیه : بدون خطوط شهری و داخلی حداکثر ظرفیت خطوط شهری : 128 پورت حداکثر ظرفیت خطوط داخلی : 256 داخلی تلفن گویا راه اندازی گوشی تحت شبکه (ویپ)

 

دستگاه سانترال پاناسونیک مدل TDE600

سانترال پاناسونیک TDE600 / سانترال KX-TDE600 _____________________________________________

برای قیمت تماس بگیرید

سانترال تحت شبکه پاناسونیک مدل : Panasonic KX-TDE600 ظرفیت اولیه : بدون خطوط شهری و داخلی حداکثر ظرفیت خطوط شهری : 640 پورت حداکثر ظرفیت خطوط داخلی : 1280 داخلی تلفن گویا راه اندازی گوشی تحت شبکه (ویپ)