وبلاگ

کدهای برنامه ریزی سانترال 1232 از طریق تلفن

کدهای برنامه ریزی سانترال 1232 از طریق تلفن

برنامه شماره ۰۰۰ = تنظیم تاریخ و ساعت

برنامه شماره ۰۰۱ = ذخیره کردن شماره تلفن در حافظه مرکزی سیستم

برنامه شماره ۰۰۲ = واگذاری نام برای شماره تلفنهای ذخیره شده در حافظه مرکزی سیستم

برنامه شماره ۰۰۳ = تعيين و واگذاری شماره داخلی

برنامه شماره ۰۰۴ = تعیین نام برای داخلیها

برنامه شماره ۰۰۵ = تغییر کاربردهای دکمه خط شهری بر روی تلفنهای اختصاصی پاناسونیک وصل شده به داخلی مدیر سیستم

برنامه شماره ۰۰۶ = تعیین و واگذاری داخلی مدیر / اپراتور

برنامه شماره ۰۰۷ = تعیین و واگذاری خروجی برای کنسول DSS و یک داخلی به عنوان داخلی جفت شده با کنسول DSS

برنامه شماره ۰۰۸ = پیغام عدم حضور

برنامه شماره ۰۰۹ = ذخیره کردن شماره داخلی تک رقمی (برای شماره گیری سریع)

برنامه شماره ۰۱۴ = واگذاری نام برای هر کدام از صندوقهای صوتی

برنامه شماره ۰۱۵ = مدیریت بودجه

برنامه شماره ۰۱۷ = ذخیره کردن کدهای امنیتی دیزا (DISA) و خط تای

برنامه شماره ۱۰۰ = تغییر دادن پیش شماره های داخلی و کدهای امکانات سیستم

برنامه شماره ۱۰۱ = نحوه تغییر سرویس شیفت روز / شب

برنامه شماره ۱۰۲ = زمان شروع سرویس شیفت روز/شب

برنامه شماره ۱۰۳ = تعيين گروهی از خطوط شهری که در هنگام وارد کردن کد دسترسی به خطوط شهری ، قابل تصرف باشند

برنامه شماره ۱۰۵ = کد های اعتباری

برنامه شماره ۱۰۶ = فعال کردن گروه جستجو وتعيين نوع جستجو

برنامه شماره ۱۰۷ = رمز عبور سیستم

برنامه شماره ۱۰۸ = هلد شدن اتوماتیک خط شهری با فشار دادن دکمه DSS و یا دکمه خط شهری دیگر

برنامه شماره ۱۰۹ = تعیین نوع کارتی که به سه ناحیه اضافی دستگاه وصل می شود

برنامه شماره ۱۱۰ = واگذاری کد برای شماره های که از سرویس کالر آی دی فرستاده می شوند

برنامه شماره ۱۱۱ = واگذاری نام برای کدهای (شماره تلفنهای که در برنامه شماره ۱۱۰ ذخیره شده اند)

برنامه شماره ۱۱۳ = تنظيم کردن کدهای تعیین وضعیت کننده داخلیها برای دستگاه پردازش صوتی به وسیله سیگنالهای تون

برنامه شماره ۱۱۴ = تنظیم کردن سیگنالهای تون فرمان دهنده به صندوق صوتی

برنامه شماره ۱۱۵ = تنظیم کردن ساعت

برنامه شماره ۱۱۶ = نمایش دادن ورژن ROM دستگاه

برنامه شماره ۱۱۷ = تعیین کردن داخلی مرتبط با خروجی دستگاه پردازش صوتی (VPS)

برنامه شماره ۱۱۸= تعیین کردن شماره برای خروجیهای دستگاه پردازش صوتی

برنامه شماره ۱۱۹= قرار دادن هر کدام از صندوقهای صوتی در یک گروه

برنامه شماره ۱۲۰ = رمز عبور برای کاربران سیستم ( استفاده کننده های از سیستم )

برنامه شماره ۱۲۱ = تعیین رمز عبور برای سرویس کلاس کار سیار

برنامه شماره ۱۲۲ = تعيين داخلی رزرو برای گروه UCD

برنامه شماره ۱۲۳ = جدول زمانی گروه UCD

برنامه شماره ۱۲۴ = تعیین و واگذاری شماره داخلیهای مجازی

برنامه شماره ۱۲۵ = تعيين کدهای بین شهری در سیستم کالر آی دی ( Caller ID)

برنامه شماره ۱۲۷ = تغییرات ضبط کدهای بین المللی در سیستم کالر آی دی

برنامه شماره ۱۲۸ = کد باکس

برنامه شماره ۱۳۰ = تعیین یکی از داخليها به عنوان خروجی کنترل برای کارت پیغام انتظار

برنامه شماره ۱۳۱ = تعیین الگوی روشن شدن لامپ دکمه MESSAGE

برنامه شماره ۱۳۲ = تنظیم کردن شماره های خروجی کارت MESSAGE

برنامه شماره ۱۳۴ = سرویس هتلی – کنترل وضیعت اتاق

برنامه شماره ۱۳۵ = تعیین نحوه کار کرد DID

برنامه شماره ۱۳۶ = تعيين و ذخیره کردن شماره DID

برنامه های شماره ۱۳۷ و ۱۳۸ = تعیین مقصد مکالمه DID در روز و در شب

برنامه شماره ۱۳۹ = تعیین نام برای هر کدام از شماره های DID

برنامه شماره ۱۴۱ = تعیین نقطه اعشاری برای نرخ شارژ مکالمه

برنامه شماره ۱۴۲ = تعیین نرخ شارژ مکالمه

برنامه شماره ۱۴۳ = تعین نحوه نمایش شارژ

برنامه شماره ۱۴۴= تعیین واحد پول

برنامه شماره ۱۴۸ = فعال بودن حالت بلند گو در حین مکالمه با گوشی

برنامه شماره ۱۵۰ = سرویس نهار / ساعت شروع و پایان

برنامه شماره ۱۵۱ = سرویس استراحت / ساعت شروع و پایان

برنامه شماره ۱۵۲ = تعيين داخلی مجاز برای دیدن و یا پاک کردن اطلاعات مربوط به نرخ شارژ

برنامه شماره ۱۵۳ = تعیین کد ورود به حالت کنترل نرخ شارژ ( مشاهده و یا پاک کردن )

برنامه شماره ۲۰۰ = تنظیم زمان یاداوری خط هلد شده

برنامه شماره ۲۰۱ = تنظیم زمان یاداوری خط منتقل شده

برنامه شماره ۲۰۲ = تنظیم زمان بازگشت خط فرستاده شده – بعد از جواب داده نشدن

برنامه شماره ۲۰۳ = تنظیم زمان تغییر مسیر

برنامه شماره ۲۰۴ = تنظیم زمان تاخیر برای برنامه شماره گیری با برداشتن گوشی ( خط فوری )

برنامه شماره ۲۰۵ = تنظیم مدت زمان مکالمه برای داخلیهایی که برنامه تایمر برای آنها فعال شده است

برنامه شماره ۲۰۶ = تنظیم مدت زمان مکالمه خط شهری – به خط شهری

برنامه شماره ۲۰۷ = زمان شروع شماره گیری

برنامه شماره ۲۰۸ = حد اکثر فاصله زمانی ما بين ارقام شماره گیری در زمان استفاده از صفر و دو صفر استثناء شده

برنامه شماره ۲۰۹ = انتخاب تعداد دفعات تکرار ، در حالت استفاده از تکرار اتوماتیک

برنامه شماره ۲۱۰ = انتخاب زمان وقفه مابین دفعات تکرار اتوماتیک

برنامه شماره ۲۱۱ = زمان شروع شماره گیری

برنامه شماره ۲۱۲ = تنظیم شروع محاسبه مدت زمان مکالمه

برنامه شماره ۲۱۳ = تنظیم زمان تاخیر در جواب گویی از طریق سیستم دیزا

برنامه شماره ۲۱۵ = تنظیم مدت زمان پیغام ارسالی

برنامه شماره ۲۱۴ = طولانی کردن مدت مکالمه خط شهری به خط شهری از طریق سیستم دیزا

برنامه شماره ۲۱۶ = تعیین فاصله زمانی ارسال شدن پیغام انتظار برای تلفنهای معمولی )

برنامه شماره ۲۱۷ = مدت زمان زنگ زدن سیستم در حالت زنگ ساعت

برنامه شماره ۲۱۸ = تنظیم زمان انتظار سیستم دیزا برای ورود رقم دوم

برنامه شماره ۲۱۹ = تنظیم زمان یاداوری خط پارک شده

برنامه شماره ۲۲۰ = تنظیم زمان انتظار سیستم برای وارد شدن اولین شماره و شماره های بعدی در سیستم تای لاین

برنامه شماره ۳۰۰ = محدودیت شماره گیری به وجود و یا عدم وجود محدودیت برای شماره تلفنهای ذخیره شده در حافظه مرکزی

برنامه های شماره ۳۰۵-۳۰۱ = محدودیت شماره گیری – تعیین ارقامی که باید در کلاس کار های ۲ الى ۶ محدود شوند

برنامه های شماره ۳۱۰-۳۰۶ = محدودیت شماره گیری – تعیین و واگذاری ارقامی که باید در کلاس های ۲ الى ۶ استثناء شوند

برنامه شماره ۳۱۱ = واگذاری کدهای مخصوص کریر های مخابراتی

برنامه شماره ۳۳۲ = انتخاب محل الحاق جدول اضافی در سیستم یک صفر و یا دو صفر بند

برنامه شماره ۳۳۳ = ذخیره کردن شماره تلفن در جدول اضافی

برنامه شماره ۳۳۴ = تعیین و واگذاری شماره تلفنهای اضطراری

برنامه شماره ۳۴۰ = جدول مسیر خط تای لاین

برنامه شماره ۳۴۱ = واگذاری ارقام کم شده /شماره های اضافه شده در خط تای لاین

برنامه شماره ۴۰۰ = وصل کردن خط شهری به سیستم

برنامه شماره ۴۰۱ = تعیین و واگذاری هر کدام از خطوط شهری در یک گروه

برنامه شماره ۴۰۲ = تعیین سیستم شماره گیری

برنامه شماره ۴۰۳ = انتخاب سرعت پالسها در سیستم شماره گیری پالس

برنامه شماره ۴۰۴ = تنظیم زمان سیگنالهای تون

برنامه شماره ۴۰۵ = فعال کردن سیگنال کنترل کننده بخش مکالمه از یک ارتباط (مكالمات وارد شونده ) CPC

برنامه شماره ۴۰۶ = فعال و یا غیر فعال کردن سرویس کالر آی دی

برنامه شماره ۴۰۷ = اختصاصی کردن زنگ خط شهری برای یک داخلی در شیفت روز (DIL)

برنامه شماره ۴۰۸ = اختصاصی کردن زنگ خط شهری برای یک داخلی در شیفت شب (DIL)

برنامه شماره ۴۱۰-۴۰۹ = تعيين داخلی برای تغییر مسیر خط در شیفت روز و شب

برنامه شماره ۴۱۱ = واگذاری کد دسترسی به خطوط شهری از مرکز تلفن اصلی

برنامه شماره ۴۱۲ = تنظیم زمان مکث

برنامه شماره ۴۱۳ = تنظیم زمان FLASH

برنامه شماره ۴۱۴ = تعیین زمان قطع خط شهری

برنامه شماره ۴۱۵ = فعال کردن سیگنال کنترل کننده بخش مکالمه از یک ارتباط مکالمات برقرار شده از داخل ) CPC

برنامه شماره ۴۱۷ = واگذاری نام برای هر کدام از خطوط شهری

برنامه شماره ۴۳۰ = قرار دادن هر کدام از خطوط DIDITIE در یک شکل خاص

برنامه شماره ۴۳۱ = تعیین و واگذاری روش ورود خطوط DIDITIE

برنامه شماره ۴۳۲ = تعیین و واگذاری روش خروج خطوط DID/ TIE

برنامه شماره ۴۳۳ = کم کردن ارقامی از اول شماره خطوط DID/ITIE

برنامه شماره ۴۳۴ = اضافه کردن شماره به اول شماره خط DID/ITIE

برنامه شماره ۴۳۵ = تعيين مدت زمان انتظار سیستم جهت تائید وجود سیگنال Wink در خط DID

برنامه شماره ۴۳۶ = انتقال دادن زنگ ورود خط شهری به خط تای

برنامه شماره ۴۳۷ = انتقال دادن خط TIE به خط شهری

برنامه شماره ۴۳۸ = انتقال دادن خط TIE به خط TIE

برنامه شماره ۴۳۹ = تنظیم میزان امنیت در سیستم TIE

برنامه شماره ۴۴۰ = ترتیب جستجوی خط

برنامه شماره ۴۴۱ = انتخاب دو سیمه و یا چهار سیمه بودن خط TIE

برنامه شماره ۴۴۲ = تنظیم سطح انتقال صدا در خطوط TIE

برنامه شماره ۴۴۳ = تنظیم سطح دریافت صدا در خطوط TIE

برنامه شماره ۴۵۸-۴۵۷ = اختصاص دادن هر خط شهری به یک گروه در سرویس نهار / استراحت

برنامه شماره ۵۰۱-۵۰۰ = تعیین سطح هر کدام از کلاسها در شیفتهای روز و شب

برنامه شماره ۵۰۲ = تعیین کلاس کار فعال برای تایمر

برنامه شماره ۵۰۳ = تعیین کلاس کار فعال برای برنامه انتقال مکالمه به خط شهری

برنامه شماره ۵۰۴ = تعیین کلاس کار فعال برای برنامه فرستادن مکالمه به خط شهری

برنامه شماره ۵۰۵ = امکان ورود به مکالمه در حال انجام (روی خط رفتن)

برنامه شماره ۵۰۶ = عدم اجازه به اجرا شدن برنامه ورود به مکالمه در حال انجام

برنامه شماره ۵۰۷ = لغو کردن برنامه ” مزاحم نشوید”

برنامه شماره ۵۰۸ = تعيين الزام وارد کردن کد اعتباری (چه موقعی کد اعتباری را باید وارد کنیم)

برنامه شماره ۵۰۹ = فعال کردن برنامه صحبت کردن با داخلی مشغول از طریق بلند گوی تلفن

برنامه شماره ۵۱۰ = امکان تغییر شیفتهای کاری به طور دستی

برنامه شماره ۵۱۱ = تعیین سطح داخلی برنامه دهنده به سیستم

برنامه شماره ۶۰۰ = فعال کردن خروجی اضافی برای تلفنهای دیجیتال

برنامه شماره ۶۰۱ = تعیین کلاس کار داخليها

برنامه شماره ۶۰۲ = گروه بندی داخلیها

برنامه شماره ۶۰۳ = تعيين و واگذاری امتیاز زنگ خط شهری در شیفت روز

برنامه شماره ۶۰۴ = تعيين و واگذاری امتیاز زنگ خط شهری در شیفت شب

برنامه شماره ۶۰۵ = تعیین و واگذاری امتیاز تصرف خط شهری در شیفت روز

برنامه شماره ۶۰۶ = تعیین و واگذاری امتیاز تصرف خط شهری در شیفت شب

برنامه شماره ۶۰۹ = تعیین و واگذاری شماره صندوق صوتی برای هر داخلی

برنامه شماره ۶۱۰ = انتخاب حالت ضبط مکالمه در برنامه گوش دادن به پیغام در حال ضبط LCS

برنامه شماره ۶۱۹ = تعیین تعداد زنگهای تلفن ؛ قبل از فرستاده شدن مکالمه به داخلی دیگر ؛ در صورت جواب داده نشدن

برنامه شماره ۶۲۰ = تعيين داخلیهای گروههای سرویس نهار / استراحت

برنامه شماره ۶۲۱ = خروجی برای تلفن اختصاصی بی سیم پاناسونیک

برنامه شماره ۸۰۰ = انتخاب مواردی که باید در برنامه ضبط جزئیات مکالمه (SMDR) چاپ شود

برنامه شماره ۸۰۱ = تنظیم کاغذ چاپگر در برنامه ضبط جزئیات مکالمه (SMDR)

برنامه شماره ۸۰۲ = گزارش کلی گرفتن از برنامه های سیستم

برنامه شماره ۸۰۳ = انتخاب منبع موزیک داخلی برای حالتهای موزیک متن و هلد

برنامه شماره ۸۰۴ = پخش موزیک متن از سیستم پیج خارجی

برنامه شماره ۸۰۵ = فعال کردن و یا غیر فعال کردن فرستاده شدن صدای بوق تائید ؛ در سیستم پیج خارجی

برنامه های شماره ۸۰۶ / ۸۰۷ = تنظیم جزئیات مربوط به چاپگر در برنامه ضبط جزئیات مکالمه (SMDR)

برنامه شماره ۸۰۹ = تنظیم میزان امنیت در سیستم دیزا

برنامه شماره ۸۱۰ = فعال کردن سیستم شناسائی سیگنال تون در پایان مکالمه خط شهری – به خط شهری در سیستم دیزا

برنامه شماره ۸۱۲ = تكرار سیگنالهای تون در مکالمه خط شهری – به خط شهری در سیستم دیزا DISA

برنامه شماره ۸۱۳ = واگذاری شماره های شناور (متغیر)

برنامه شماره ۸۱۴ = تعیین نوع مودم استاندارد؛ در برنامه ضبط جرئیات مکالمه

برنامه شماره ۸۱۵ = ذخیره کردن کد خاص برای داخلیها در سیستم دیزا با حالت with AA

برنامه شماره ۸۱۶ = حالت خروجی در برنامه ضبط جزئیات مکالمه

برنامه شماره ۸۱۷ = تنظیم سرعت سیگنال برای کارتهایKX – TD197 / KX – TD198 ( کارتهای کنترل از راه دور )

برنامه شماره ۹۹۰ = اطلاعات اضافی سیستم

برنامه شماره ۹۹۱ = اطلاعات اضافی کلاس کار داخليها

 

بازگشت بە لیست

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.