برنامه ریزی مراکز تلفن پاناسونیک مدل kx-te824  از طریق تلفن

یکی از نکته هایی که برای برنامه ریزی سانترال پاناسونیک باید رعایت شود این است که برنامه ریزی فقط از طریق داخلی و جک 01 انجام میشود

کدهای برنامه ریزی سانترال TE-824

 

عنوان  کدها توضیحات  تنظیمات
تاریخ و زمان 000 تنظیمات تاریخ و زمان روی صفحه نمایش تلفن های سانترال تنظیمات
 شماره گیری سریع 001  ذخیره کردن شماره های تلفن در حافظه مرکزی تنظیمات
رمز عبور سیستم 002 انتخاب یک رمز عبور برای مرکز سانترال به طور دلخواه
dss console jack assignment 003 تعیین و واگذاری خروجی برای کنسول DSS( انتساب جک کنسول)
 console paired telephone 004  تعیین و واگذاری یک داخلی به عنوان داخلی جفت شده با کنسول DSS
 انتقال سریع با DSS 005  انتقال تماس ها با زدن یک دکمه DSS
انتخاب حالت تنظیم اتوماتیک یا دستی بودن حالت روز و شب 006 حالت تنظیم اتوماتیک : دستگاه سانترال به صورت اتوماتیک به حالت روز و شب میرود

حالت تنظیم دستی :دستگاه سانترال به صورت دستی به حالت روز و شب میرود

 زمان شروع سرور 007  زمان شروع هر یک از حالت های کد 006 را تعیین میکند
دسترسی به اپراتور 008 میتوانید از هر یک از jack ها برای اپراتور استفاده کنید .میتوانید شماره خروجی تلفن اپراتور را تنظیم کنید
تنظیم شماره داخلی 009 اختصاص دادن شماره (100تا199) به داخلی ها
انتخاب ساعت صفحه نمایش 010 تنظیم نمایش ساعت روی صفحه نمایش بر اساس 12h یا 24h
 ثبت شماره ها در شماره گیری سریع 011  انتخاب  نام برای شماره تلفن های ذخیره شده در حافظه مرکزی
DTMF 102  تعیین و واگذاری خروجی برای دستگاه صندوق صوتی
حالت انتقال 104  چگونگی hold و انتقال مکالمه با تلفن های معمولی
 بوق کنفرانس 105 فعال یا غیر فعال کردن پخش بود کنفرانس
 بوق پیج 106  وجود یا عدم وجود صدای بوق تایید در هنگام پیج کردن با سیستم پیج خارجی
قفل داخلی ها 108  فعال یا غیر فعال کردن دکمه ی فلش برای تلفنی که قفل الکترونیکی شده است
 co indicator 109  چگونگی حالت نشان دهنده (لامپ) خط شهری در هنگام زنگ خوردن . ثایت یا چشمک زن
 کارکرد دکمه flash 110 انتخاب حالت EFA mode  یا FLASH/RECALL MODE
 موزیک hold 111  انتخاب موزیک hold داخلی یا خارجی یا تون
 DSS lamp mode 112  فعال یا غیر فعال کردن لامپ DSS
تکرار اتوماتیک 113  انتخاب تعداد دفعات تکرار در حالت استفاده از تکرار اتوماتیک
 زمان وقفه تکرار اتوماتیک 114  زمانی که در صورت اشغال بودن صبر میکند تا برای بار دوم تماس برقرار کند .
انتخاب مدل زنگ تلفن داخلی 115  انتخاب حالت زنگ خوردن داخلی از بین حالت تک زنگ و  Double
 call pickup tone 117  وجود یا عدم وجود صدای بوق تایید در هنگام استفاده از برنامه ی به زنگ خوردن داخلی دیگر
 pulse restriction 118  محدودیت در ارسال سیگنال های پالس
 تکرار اخرین شماره 119  تکرار اخرین شماره گرفته شده با سیستم تون پس از تبدیل سیستم شماره گیری از پالس به تون
تنظیم شماره ی دسترسی خودکار به خط تلفن 121 با این کد میتوانید دسترسی خودکار به خط شهری را انتخاب کنید (0 یا 9)
 پورت 7 یا 8 برای voice mail 130 اختصاص دادن پورت 7 یا 8 یا غیر فعال کردن پورت دستگاه برای voice mail میباشد
پورت 15 یا 16 برای voce mail 131 اختصاص دادن پورت 15 یا 16 یا غیر فعال کردن پورت دستگاه برای voice mail میباشد
 سیگنال کالرآیدی 150 انتخاب نوع سیگنالی که از طرف مخابرات ارسال میشود از بین حالت های FSK یا  DTMF
تنظیم شماره تماس گیرنده روی خط شهری 151 فعال یا غیر فعال سازی اضافه نمودن کد دسترسی  شهری که معمولا 9 مباشد به شماره های تماس گیرنده .
یادآوری زمان خط hold شده 200 انتخاب یکی از تماس های 30تانیه تا6 دقیقه برای حالت فعال یا غیر فعال کردن یادآوور تماس hold شده
 یادآوری زمان خط transfer شده 201 انتخاب یکی از تماس های 30تانیه تا6 دقیقه برای حالت فعال یا غیر فعال کردن یادآوور تماس transfer  شده
 زمان انتقال مکالمه 202 تنظیم  زمان شروع انتقال مکالمه به داخلی دیگر در صورت پاسخ ندادن به تلفن
 line waiting time 203  تنظیم زمان برای تاخیر در شماره گیری برای برنامه ی شماره گیری سریع فقط با برداشتن گوشی
 مدت زمان مکالمه 204  تنظیمات شروع حاسبه ی مدت زمان مکالمه
 مدت زمان مکالمه 205 تنظینات مدت زمان مکالمه خط شهری به خط شهری
 تعیین زمان مکالمه 206  حداقل زمانی که سیستم پس از دسترسی به خط co قبل از شماره گیری منتظر میماند راتنظیم میکند
 digit time 208  حداکثر فاصله زمانی ما بین ارقام شماره گیری در زمان استفاده از صفر تا دو صفر استثناء شده در برنامه شماره 306
 قطع ارتباط 211  فعال یا غیر فعال کردن حالت قطع تماس بعد از اینکه تا 10 ثانیه بعد از وصل شدن به خط شهری اقدام به شماره گیری نکنید .
محدود کردن زمان استفاده از خط تلفن 212 حداکثر زمان استفاده از خط تلفن را برای ارتباط خارجی تنظیم میکند
 BV recording time 214 تنظیم حدکثر زمان برای ضبط voice massage
 system spees dialing class 301  محدودیت شماره گیری و تعیین کلاس کار سیستم حافظه مرکزی
بستن صفر تلفن سانترال 302-305  تععین و واگذاری ارقامی که باید در کلاس های 2 تا 5 محدود شود

(بستن صفر یا دو صفر )

 محدودیت شماره گیری  306  محدود کردن شماره گیری در حالت های مختلف code no
 واگذاری شماره تلفن های اضطراری 309 ذخیره کردن شماره های اضطراری
 مکث اتوماتیک 311  قرار دادن مکث اتوماتیک بین کد های شهرستان یا خارج از کشور قبل از شماره تلفن
 extension lock class 312  محدودیت شماره گیری
فعال یا غیر فعال کردن خط شهری (co) 400  میتوانید هر کدام از خطوط شهری را از دسترسی خارج یا در دسترس قرار دهید
تنظیمات DTMF خط شهری 401 سیستم شماره گیری را با توجه به این که مرکز محابرات چه نوع سیگنالی ارسال میکند تنظیم میکند
تنظیمات سرعت pulse 402  میتوانید سرعت pulse را رای هر یک از خطوط شهری در یکی از حالت های low یا high قارار دهید
 واگذاری کد دسترسی به خطوط شهری از مرکز تلفن اصلی 403
گروه بندی خط شهری 404  میتوانید خطوط شهری را به دلخواه درون گروه های دلخواه قرار دهید
تنظیمات دسترسی خطوط شهری 405-407  که کدام داخلی میتواند در حالت روز روی خط تلفن یک ارتباط برقرار کند
تنظیمات زنگ خور خطوط شهری 408-410  تعیین میکند اگر ارتباطی  از بیرون روی خط شهری برقرار شد کدام داخلی زنگ خواهد زد
 زمان شروع زنگ خوردن 411-413  تعیین و واگذاری زمان شروع زنگ خوردن داخلی و یا داخلی هایی که امتیاز زنگ خط شهری دارند
 co line mode 414-416  تعیین مسیر اصلی زنگ خوردن خطوط شهری روی داخلی / گروه / تلفن گویا
 تنظیم زمان فلش 418  تنظیم تماس های پی در پی در زمان مشغول بودن داخلی مورد نظر
 دسترسی خطوط شهری 419  فعال یا غیر فعال بودن هر یک از خطوط شهری
 تعییت حداقل زمان cpc 420 تنظیم مدت  زمانی که در صورت قطع شدن  خط شهری مرکز تلفن   تماس را قطع نمیکند
 CPC 421 تعیین فعال یا غیر فعال بودن سیگنال CPC تماس گیرنده از داخل
 تعیین نحوه ی زنگ خوردن خط شهری 423 انتخاب حالت زنگ خوردن خطوط شهری (تک زنگ یا double زنگ )
تنظیمات تلفن گویا 500 فعال یا غیر فعال کردن تلفن گویا
تعریف مقصد برای شماره های تلفن گویا 501 میتوانید یکی از گروه های از پیش تعین شده یا یکی از داخلی ها را به عنوان مقصد تلفن گویا در نظر بگیرید
 اختصاص fax به شماره های تلفن گویا 503 فعال یا غیر فعال کردنfax برای تلفن گویا
 تنظیم زمان  تاخیر در جوابگوی DISA 504 زمانی که طول میکشد تا اتصال به تلفن گویا برقرار شود
مدت زمان انتظار تلفن گویا 505 مدت زمان انتظار سانترال تلفن گویا بعد از پخش پیغام صوتی برای وارد کردن شماره ای توسظ کاربر .
 تنظیمات تلفن گویا در زمان اشغال بودن داخلی 506 در صورت مشغول بودن داخلی شما را در یکی از حالت های انتظار یا تماس شما را به داخلی دیگر انتقال میدهد یا تماس شما قطع میکند .
 عدم پاسخگویی 507  تنظیم حالت کار DISA وقتی تماس وصل شده ولی کسی پاسخگو نیست
 انتظار مکالمه 508  تنظیم مدت زمانی که DISA  قبل ازقطع مسیر مکالمه منتظر جوابگوی داخلی مقصد میشود
 انتظار مکالمه بعدی 509  تنظیم مدت زمانی که DISA بعد ازقطع مسیر مکالمه منتظر جوابگوی داخلی  مقصد بعدی میشود
 DISA no dial mode 510  تنظیم حالت کار DISA در زمانی که تلفن کننده پس از شنیدن صدای ضبط شده و یا بوق دیزای داخلی هیچ شماره ای نگیرد
 DISA incoming assignment 516  تعیین و واگذاری داخلی هایی که سیستم دیزا بتواند یک مکالمه خط شهری به ان ها وصل کند
 تنظیم زمان انتظار سیستم  DISA برای ورود رقم دوم 517 فعال کردن مهلت وارد کردن عدد برای پخش پیغام جدید یا وصل شدن به داخلی مورد نظر
شماره گیری دو مرحله ای در تلفن گویا 540-549
حذف پیام های DISA تلفن گویا 599 پیام های DISA تلفن گویا را حذف میکند
 گروه بندی داخلی ها 600 میتوانید داخلی های خود را در گروه های جداگانه دسته بندی کنید
 فرم محدودیت برای داخلی ها 601-603  تعیین میکند که داخلی مورد نظر ایا میتواند از خط شهری استفاده کند یا نه یا از چند شماره ی محدود که در فرم محدودیت گنچانده شده میتواند استفاده کند .
 نام گذاری برای داخلی ها 604  هنگامی که یک ارتباط روی خط داخلی برقرار میشود نام داخلیتماس گیرنده  روی صفحه نمایش ظاهرخواهد شد .
 واگذاری امتیاز خط شهری 605  مشخص میکند هر داخلی امکان  اجازه استفاده از کدام خطوط شهری را دارد.
انتقال تماس به خط شهری 606 فعال کردن اجازه ی transfer خط شهری رابه داخلی ها  را می دهد
forward کردن تماس داخلی به خط شهری 607 فعال کردن اجازه forward تماس داخلی به خط شهری  را می دهد
اجازه فعال کردن حالت مزاحم نشوید برای داخلی ها 609 با فعال کردن اجازه ی استفاده از حالت مزاحم نشوید داخلی ها میتوانند تلفن خود را از دسترسی خارج کنند
 اختصاص دادن داخلی برای وصل کردن منشی  تلفن 611  یکی از داخلی ها  را می توانید به عنوان  منشی تلفنی انتخاب کنید  به طوری که همه ی  تماس ها ورودی ابتدا به منشی وصل شود.
فعال کردن شنود داخلی 612  اجازه ی استفده از شنود را برای داخلی ها فعال می کند
فعال یا غیر فعال کردن زمان استفاده از خط تلفن 613
 انتخاب زبان نوشتاری 615
 تنظیم زنگ ایفون 700-702 تنظیم زنگ ایفون در سه حالت صبح , ناهار و شب قابل برنامه ریزی می باشد
 تنظیم در باز کن 703-705  دسترسی به حداکثر 4 درباز کن در حالت های مختلف را برای هر داخلی فعال یا غیر فعال میکند .
 انتخاب مدل زنگ ایفون 706 حالت زنگ خوردن تلفن از طریق ایفون
 صدای بوق در باز کن 707  انتخاب حالت فعال بودن یا نبودن صدای بوق هنگامی که از طریق ایفون به صدای محیط گوش میدهیم
 زمان زنگ درباز کن 708  مدت زمان زنگ خوردن تلفن برای مکالمه ای که از طریق درباز کن انجام گرفته
 تنظیم مدت زمان بازنگه داشتن  درب 709
ضبط جزئیات مکالمه 800 ذخیره ی جزئیات مکالمه (زمان و تاریخ مکالمه – طول مکالمه و … )
 انتخاب اینکه از چه نوع تماس  ای پیرینت گرفته شود 802  تماس وروری – خروجی -مکالماتی که با صفر و دو صفر شروع میشوند
 تعیین زبان نوشتاری در چاپ  جزئیات مکالمه 806 انتخاب زبان برای چاپ جزئیات تماس
 caller ID(شماره انداز) 900 نمایش شماره تلفن تماس گیرنده روی صفحه نمایش تلفن سانترال
تنظیمات نمایش  شماره تماس گیرنده 910 تنطیم هر یک از خطوط شهری به صورت جداگانه از بین FSK یا  DTMF
سیستم گویا (DISA) 911 سیستم گویا به تماس گیرنده این امکان را میدهد که مستقیم و بدون حضور منشی به داخلی مورد نظر خود وصل شوید.
 ورژن ROM دستگاه 998
 پاک کردن اطلاعات دستگاه 999  قسمتی از اطلاعات برنامه ریزی شده را به تنظیم اصلی برمیگرداند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟