برنامه ریزی مراکز تلفن پاناسونیک مدل kx-te824  از طریق تلفن

یکی از نکته هایی که برای برنامه ریزی سانترال پاناسونیک باید رعایت شود این است که برنامه ریزی فقط از طریق داخلی و جک 01 انجام میشود

کدهای برنامه ریزی سانترال TE-824

 

عنوان کدهاتوضیحات تنظیمات
تاریخ و زمان000تنظیمات تاریخ و زمان روی صفحه نمایش تلفن های سانترالتنظیمات
 شماره گیری سریع001 ذخیره کردن شماره های تلفن در حافظه مرکزیتنظیمات
رمز عبور سیستم002انتخاب یک رمز عبور برای مرکز سانترال به طور دلخواه
dss console jack assignment003تعیین و واگذاری خروجی برای کنسول DSS( انتساب جک کنسول)
 console paired telephone004 تعیین و واگذاری یک داخلی به عنوان داخلی جفت شده با کنسول DSS
 انتقال سریع با DSS005 انتقال تماس ها با زدن یک دکمه DSS
انتخاب حالت تنظیم اتوماتیک یا دستی بودن حالت روز و شب006حالت تنظیم اتوماتیک : دستگاه سانترال به صورت اتوماتیک به حالت روز و شب میرود

حالت تنظیم دستی :دستگاه سانترال به صورت دستی به حالت روز و شب میرود

 زمان شروع سرور007 زمان شروع هر یک از حالت های کد 006 را تعیین میکند
دسترسی به اپراتور008میتوانید از هر یک از jack ها برای اپراتور استفاده کنید .میتوانید شماره خروجی تلفن اپراتور را تنظیم کنید
تنظیم شماره داخلی009اختصاص دادن شماره (100تا199) به داخلی ها
انتخاب ساعت صفحه نمایش010تنظیم نمایش ساعت روی صفحه نمایش بر اساس 12h یا 24h
 ثبت شماره ها در شماره گیری سریع011 انتخاب  نام برای شماره تلفن های ذخیره شده در حافظه مرکزی
DTMF102 تعیین و واگذاری خروجی برای دستگاه صندوق صوتی
حالت انتقال104 چگونگی hold و انتقال مکالمه با تلفن های معمولی
 بوق کنفرانس105فعال یا غیر فعال کردن پخش بود کنفرانس
 بوق پیج106 وجود یا عدم وجود صدای بوق تایید در هنگام پیج کردن با سیستم پیج خارجی
قفل داخلی ها108 فعال یا غیر فعال کردن دکمه ی فلش برای تلفنی که قفل الکترونیکی شده است
 co indicator109 چگونگی حالت نشان دهنده (لامپ) خط شهری در هنگام زنگ خوردن . ثایت یا چشمک زن
 کارکرد دکمه flash110انتخاب حالت EFA mode  یا FLASH/RECALL MODE
 موزیک hold111 انتخاب موزیک hold داخلی یا خارجی یا تون
 DSS lamp mode112 فعال یا غیر فعال کردن لامپ DSS
تکرار اتوماتیک113 انتخاب تعداد دفعات تکرار در حالت استفاده از تکرار اتوماتیک
 زمان وقفه تکرار اتوماتیک114 زمانی که در صورت اشغال بودن صبر میکند تا برای بار دوم تماس برقرار کند .
انتخاب مدل زنگ تلفن داخلی115 انتخاب حالت زنگ خوردن داخلی از بین حالت تک زنگ و  Double
 call pickup tone117 وجود یا عدم وجود صدای بوق تایید در هنگام استفاده از برنامه ی به زنگ خوردن داخلی دیگر
 pulse restriction118 محدودیت در ارسال سیگنال های پالس
 تکرار اخرین شماره119 تکرار اخرین شماره گرفته شده با سیستم تون پس از تبدیل سیستم شماره گیری از پالس به تون
تنظیم شماره ی دسترسی خودکار به خط تلفن121با این کد میتوانید دسترسی خودکار به خط شهری را انتخاب کنید (0 یا 9)
 پورت 7 یا 8 برای voice mail130اختصاص دادن پورت 7 یا 8 یا غیر فعال کردن پورت دستگاه برای voice mail میباشد
پورت 15 یا 16 برای voce mail131اختصاص دادن پورت 15 یا 16 یا غیر فعال کردن پورت دستگاه برای voice mail میباشد
 سیگنال کالرآیدی150انتخاب نوع سیگنالی که از طرف مخابرات ارسال میشود از بین حالت های FSK یا  DTMF
تنظیم شماره تماس گیرنده روی خط شهری151فعال یا غیر فعال سازی اضافه نمودن کد دسترسی  شهری که معمولا 9 مباشد به شماره های تماس گیرنده .
یادآوری زمان خط hold شده200انتخاب یکی از تماس های 30تانیه تا6 دقیقه برای حالت فعال یا غیر فعال کردن یادآوور تماس hold شده
 یادآوری زمان خط transfer شده201انتخاب یکی از تماس های 30تانیه تا6 دقیقه برای حالت فعال یا غیر فعال کردن یادآوور تماس transfer  شده
 زمان انتقال مکالمه202تنظیم  زمان شروع انتقال مکالمه به داخلی دیگر در صورت پاسخ ندادن به تلفن
 line waiting time203 تنظیم زمان برای تاخیر در شماره گیری برای برنامه ی شماره گیری سریع فقط با برداشتن گوشی
 مدت زمان مکالمه204 تنظیمات شروع حاسبه ی مدت زمان مکالمه
 مدت زمان مکالمه205تنظینات مدت زمان مکالمه خط شهری به خط شهری
 تعیین زمان مکالمه206 حداقل زمانی که سیستم پس از دسترسی به خط co قبل از شماره گیری منتظر میماند راتنظیم میکند
 digit time208 حداکثر فاصله زمانی ما بین ارقام شماره گیری در زمان استفاده از صفر تا دو صفر استثناء شده در برنامه شماره 306
 قطع ارتباط211 فعال یا غیر فعال کردن حالت قطع تماس بعد از اینکه تا 10 ثانیه بعد از وصل شدن به خط شهری اقدام به شماره گیری نکنید .
محدود کردن زمان استفاده از خط تلفن212حداکثر زمان استفاده از خط تلفن را برای ارتباط خارجی تنظیم میکند
 BV recording time214تنظیم حدکثر زمان برای ضبط voice massage
 system spees dialing class301 محدودیت شماره گیری و تعیین کلاس کار سیستم حافظه مرکزی
بستن صفر تلفن سانترال302-305 تععین و واگذاری ارقامی که باید در کلاس های 2 تا 5 محدود شود

(بستن صفر یا دو صفر )

 محدودیت شماره گیری 306 محدود کردن شماره گیری در حالت های مختلف code no
 واگذاری شماره تلفن های اضطراری309ذخیره کردن شماره های اضطراری
 مکث اتوماتیک311 قرار دادن مکث اتوماتیک بین کد های شهرستان یا خارج از کشور قبل از شماره تلفن
 extension lock class312 محدودیت شماره گیری
فعال یا غیر فعال کردن خط شهری (co)400 میتوانید هر کدام از خطوط شهری را از دسترسی خارج یا در دسترس قرار دهید
تنظیمات DTMF خط شهری401سیستم شماره گیری را با توجه به این که مرکز محابرات چه نوع سیگنالی ارسال میکند تنظیم میکند
تنظیمات سرعت pulse402 میتوانید سرعت pulse را رای هر یک از خطوط شهری در یکی از حالت های low یا high قارار دهید
 واگذاری کد دسترسی به خطوط شهری از مرکز تلفن اصلی403
گروه بندی خط شهری404 میتوانید خطوط شهری را به دلخواه درون گروه های دلخواه قرار دهید
تنظیمات دسترسی خطوط شهری405-407 که کدام داخلی میتواند در حالت روز روی خط تلفن یک ارتباط برقرار کند
تنظیمات زنگ خور خطوط شهری408-410 تعیین میکند اگر ارتباطی  از بیرون روی خط شهری برقرار شد کدام داخلی زنگ خواهد زد
 زمان شروع زنگ خوردن411-413 تعیین و واگذاری زمان شروع زنگ خوردن داخلی و یا داخلی هایی که امتیاز زنگ خط شهری دارند
 co line mode414-416 تعیین مسیر اصلی زنگ خوردن خطوط شهری روی داخلی / گروه / تلفن گویا
 تنظیم زمان فلش418 تنظیم تماس های پی در پی در زمان مشغول بودن داخلی مورد نظر
 دسترسی خطوط شهری419 فعال یا غیر فعال بودن هر یک از خطوط شهری
 تعییت حداقل زمان cpc420تنظیم مدت  زمانی که در صورت قطع شدن  خط شهری مرکز تلفن   تماس را قطع نمیکند
 CPC421تعیین فعال یا غیر فعال بودن سیگنال CPC تماس گیرنده از داخل
 تعیین نحوه ی زنگ خوردن خط شهری423انتخاب حالت زنگ خوردن خطوط شهری (تک زنگ یا double زنگ )
تنظیمات تلفن گویا500فعال یا غیر فعال کردن تلفن گویا
تعریف مقصد برای شماره های تلفن گویا501میتوانید یکی از گروه های از پیش تعین شده یا یکی از داخلی ها را به عنوان مقصد تلفن گویا در نظر بگیرید
 اختصاص fax به شماره های تلفن گویا503فعال یا غیر فعال کردنfax برای تلفن گویا
 تنظیم زمان  تاخیر در جوابگوی DISA504زمانی که طول میکشد تا اتصال به تلفن گویا برقرار شود
مدت زمان انتظار تلفن گویا505مدت زمان انتظار سانترال تلفن گویا بعد از پخش پیغام صوتی برای وارد کردن شماره ای توسظ کاربر .
 تنظیمات تلفن گویا در زمان اشغال بودن داخلی506در صورت مشغول بودن داخلی شما را در یکی از حالت های انتظار یا تماس شما را به داخلی دیگر انتقال میدهد یا تماس شما قطع میکند .
 عدم پاسخگویی507 تنظیم حالت کار DISA وقتی تماس وصل شده ولی کسی پاسخگو نیست
 انتظار مکالمه508 تنظیم مدت زمانی که DISA  قبل ازقطع مسیر مکالمه منتظر جوابگوی داخلی مقصد میشود
 انتظار مکالمه بعدی509 تنظیم مدت زمانی که DISA بعد ازقطع مسیر مکالمه منتظر جوابگوی داخلی  مقصد بعدی میشود
 DISA no dial mode510 تنظیم حالت کار DISA در زمانی که تلفن کننده پس از شنیدن صدای ضبط شده و یا بوق دیزای داخلی هیچ شماره ای نگیرد
 DISA incoming assignment516 تعیین و واگذاری داخلی هایی که سیستم دیزا بتواند یک مکالمه خط شهری به ان ها وصل کند
 تنظیم زمان انتظار سیستم  DISA برای ورود رقم دوم517فعال کردن مهلت وارد کردن عدد برای پخش پیغام جدید یا وصل شدن به داخلی مورد نظر
شماره گیری دو مرحله ای در تلفن گویا540-549
حذف پیام های DISA تلفن گویا599پیام های DISA تلفن گویا را حذف میکند
 گروه بندی داخلی ها600میتوانید داخلی های خود را در گروه های جداگانه دسته بندی کنید
 فرم محدودیت برای داخلی ها601-603 تعیین میکند که داخلی مورد نظر ایا میتواند از خط شهری استفاده کند یا نه یا از چند شماره ی محدود که در فرم محدودیت گنچانده شده میتواند استفاده کند .
 نام گذاری برای داخلی ها604 هنگامی که یک ارتباط روی خط داخلی برقرار میشود نام داخلیتماس گیرنده  روی صفحه نمایش ظاهرخواهد شد .
 واگذاری امتیاز خط شهری605 مشخص میکند هر داخلی امکان  اجازه استفاده از کدام خطوط شهری را دارد.
انتقال تماس به خط شهری606فعال کردن اجازه ی transfer خط شهری رابه داخلی ها  را می دهد
forward کردن تماس داخلی به خط شهری607فعال کردن اجازه forward تماس داخلی به خط شهری  را می دهد
اجازه فعال کردن حالت مزاحم نشوید برای داخلی ها609با فعال کردن اجازه ی استفاده از حالت مزاحم نشوید داخلی ها میتوانند تلفن خود را از دسترسی خارج کنند
 اختصاص دادن داخلی برای وصل کردن منشی  تلفن611 یکی از داخلی ها  را می توانید به عنوان  منشی تلفنی انتخاب کنید  به طوری که همه ی  تماس ها ورودی ابتدا به منشی وصل شود.
فعال کردن شنود داخلی612 اجازه ی استفده از شنود را برای داخلی ها فعال می کند
فعال یا غیر فعال کردن زمان استفاده از خط تلفن613
 انتخاب زبان نوشتاری615
 تنظیم زنگ ایفون700-702تنظیم زنگ ایفون در سه حالت صبح , ناهار و شب قابل برنامه ریزی می باشد
 تنظیم در باز کن703-705 دسترسی به حداکثر 4 درباز کن در حالت های مختلف را برای هر داخلی فعال یا غیر فعال میکند .
 انتخاب مدل زنگ ایفون706حالت زنگ خوردن تلفن از طریق ایفون
 صدای بوق در باز کن707 انتخاب حالت فعال بودن یا نبودن صدای بوق هنگامی که از طریق ایفون به صدای محیط گوش میدهیم
 زمان زنگ درباز کن708 مدت زمان زنگ خوردن تلفن برای مکالمه ای که از طریق درباز کن انجام گرفته
 تنظیم مدت زمان بازنگه داشتن  درب709
ضبط جزئیات مکالمه800ذخیره ی جزئیات مکالمه (زمان و تاریخ مکالمه – طول مکالمه و … )
 انتخاب اینکه از چه نوع تماس  ای پیرینت گرفته شود802 تماس وروری – خروجی -مکالماتی که با صفر و دو صفر شروع میشوند
 تعیین زبان نوشتاری در چاپ  جزئیات مکالمه806انتخاب زبان برای چاپ جزئیات تماس
 caller ID(شماره انداز)900نمایش شماره تلفن تماس گیرنده روی صفحه نمایش تلفن سانترال
تنظیمات نمایش  شماره تماس گیرنده910تنطیم هر یک از خطوط شهری به صورت جداگانه از بین FSK یا  DTMF
سیستم گویا (DISA)911سیستم گویا به تماس گیرنده این امکان را میدهد که مستقیم و بدون حضور منشی به داخلی مورد نظر خود وصل شوید.
 ورژن ROM دستگاه998
 پاک کردن اطلاعات دستگاه999 قسمتی از اطلاعات برنامه ریزی شده را به تنظیم اصلی برمیگرداند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟